Gäller ditt klagomål en EU-institution eller ett EU-organ?

Komisia a neposkytnutie odpovede na list spochybňujúci hodnotenie návrhu predložené v rámci výzvy na predkladanie návrhov nových nápadov pre radikálne nové technológie