Gäller ditt klagomål en EU-institution eller ett EU-organ?

Obavy z toho, že Európska investičná banka má k dispozícii citlivé osobné údaje uchádzačov o zamestnanie pred pracovnými pohovormi