Gäller ditt klagomål en EU-institution eller ett EU-organ?

Spôsob, akým Európsky parlament vybavoval žiadosť o prístup verejnosti k dokumentom týkajúcim sa dočasného príspevku pre bývalého poslanca Európskeho parlamentu