Gäller ditt klagomål en EU-institution eller ett EU-organ?

Rozhodnutie Európskej komisie o vymáhaní finančných prostriedkov EÚ od spoločnosti, ktorá vraj nie je zmluvne zodpovedná z dôvodu údajného sfalšovania podpisu