Gäller ditt klagomål en EU-institution eller ett EU-organ?

Odmietnutie Európskeho úradu pre boj proti podvodom poskytnúť prístup verejnosti k výzvam na predloženie ponúk v súvislosti s projektom financovaným EÚ, ktorý bol predmetom vyšetrovania