Gäller ditt klagomål en EU-institution eller ett EU-organ?

Refuzul Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA) de a acorda acces public la schimburile cu Comisia Europeană privind pregătirea „deciziilor de echivalare” în ceea ce privește Regatul Unit