Gäller ditt klagomål en EU-institution eller ett EU-organ?

Neevaluarea de către Comisia Europeană a observațiilor privind intenția sa de a închide o plângere referitoare la proiectele finanțate de UE pentru reabilitarea zonei de coastă din sudul Spaniei (CHAP(2022)1168)