Gäller ditt klagomål en EU-institution eller ett EU-organ?

Lipsa unui răspuns din partea Comisiei la o scrisoare de contestare a evaluării unei propuneri făcute în cadrul unei cereri de propuneri pentru idei inovatoare pentru tehnologii complet noi