Gäller ditt klagomål en EU-institution eller ett EU-organ?

Respingerea de către Oficiul Comunitar pentru Soiuri de Plante a unei candidaturi pentru o procedură de selecție a personalului pentru un post de șef de unitate IT