Gäller ditt klagomål en EU-institution eller ett EU-organ?

Sposób, w jaki Komisja Europejska rozpatrzyła wniosek o publiczny dostęp do dokumentu zawierającego wniosek ustawodawczy dotyczący sztucznej inteligencji