Gäller ditt klagomål en EU-institution eller ett EU-organ?

Sposób, w jaki Komisja Europejska rozpatrzyła wniosek o publiczny dostęp do dokumentów związanych ze strategią środowiskową UE i prawodawstwem w tym zakresie