Gäller ditt klagomål en EU-institution eller ett EU-organ?

Odmowa udzielenia przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) publicznego dostępu do korespondencji z Komisją Europejską w sprawie przygotowania „decyzji o równoważności” w odniesieniu do Zjednoczonego Królestwa