Gäller ditt klagomål en EU-institution eller ett EU-organ?

Niedokonanie przez Komisję Europejską oceny uwag dotyczących zamknięcia przez Komisję skargi w związku z finansowanymi z funduszy EU projektami rekultywacji obszaru przybrzeżnego w południowej Hiszpanii (CHAP(2022)1168)