Gäller ditt klagomål en EU-institution eller ett EU-organ?

Sposób, w jaki Europejski Urząd Doboru Kadr (EPSO) rozpatrzył skargę dotyczącą procedury naboru pracowników w dziedzinie przepisów finansowych mających zastosowanie do budżetu Unii Europejskiej