Gäller ditt klagomål en EU-institution eller ett EU-organ?

Niepotwierdzenie przez Komisję Europejską otrzymania skargi w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego przeciwko Hiszpanii w związku z nadużywaniem umów na czas określony w hiszpańskim sektorze publicznym