Gäller ditt klagomål en EU-institution eller ett EU-organ?

Brak odpowiedzi Komisji na pismo kwestionujące ocenę wniosku złożonego w ramach zaproszenia do składania wniosków w sprawie nowatorskich pomysłów dotyczących radykalnie nowych technologii