Gäller ditt klagomål en EU-institution eller ett EU-organ?

Obawy dotyczące posiadania przez Europejski Bank Inwestycyjny wrażliwych danych osobowych kandydatów na stanowiska przed rozmowami kwalifikacyjnymi