Gäller ditt klagomål en EU-institution eller ett EU-organ?

Sposób, w jaki Parlament Europejski rozpatrzył wniosek o publiczny dostęp do dokumentów dotyczących odprawy przejściowej byłego posła do Parlamentu Europejskiego