Gäller ditt klagomål en EU-institution eller ett EU-organ?

Verzuim van de Europese Commissie om opmerkingen te beoordelen over haar voornemen om een klacht over de door de EU gefinancierde projecten voor het herstel van kustgebieden in Zuid-Spanje af te sluiten (CHAP(2022)1168)