Gäller ditt klagomål en EU-institution eller ett EU-organ?

Wijze waarop het Europees Bureau voor personeelsselectie (EPSO) een klacht heeft behandeld over een personeelsselectieprocedure op het gebied van de financiële regels die van toepassing zijn op de begroting van de Europese Unie