Gäller ditt klagomål en EU-institution eller ett EU-organ?

Weigering van het Europees Grens- en kustwachtagentschap (Frontex) om het publiek toegang te geven tot documenten over een opsporings- en reddingsoperatie