Gäller ditt klagomål en EU-institution eller ett EU-organ?

Weigering van de Europese Commissie om het publiek toegang te geven tot tekstberichten tussen de voorzitter van de Commissie en de algemeen directeur van een farmaceutisch bedrijf over de aankoop van een COVID-19-vaccin