Gäller ditt klagomål en EU-institution eller ett EU-organ?

De wijze waarop het Hof van Justitie van de EU is omgegaan met bezorgdheid over publieke uitlatingen van een advocaat-generaal van het Hof over de ontwerpversie van de wet inzake digitale markten van de EU