Gäller ditt klagomål en EU-institution eller ett EU-organ?

Verzuim van de Commissie om te antwoorden op een brief waarin bezwaar wordt gemaakt tegen de evaluatie van een voorstel dat is ingediend in het kader van een oproep tot het indienen van voorstellen voor nieuwe ideeën voor baanbrekende nieuwe technologieën