Gäller ditt klagomål en EU-institution eller ett EU-organ?

Bezorgdheid over het feit dat de Europese Investeringsbank voorafgaand aan sollicitatiegesprekken in het bezit is van gevoelige persoonsgegevens van sollicitanten