Gäller ditt klagomål en EU-institution eller ett EU-organ?

De wijze waarop het Europees Parlement een verzoek om toegang van het publiek tot documenten betreffende de overbruggingstoelage voor een voormalig lid van het Europees Parlement heeft behandeld