Gäller ditt klagomål en EU-institution eller ett EU-organ?

Il-mod li bih il-Kummissjoni Ewropea indirizzat talba għal aċċess pubbliku għal dokumenti relatati mal-istrateġija u l-leġiżlazzjoni ambjentali tal-UE