Gäller ditt klagomål en EU-institution eller ett EU-organ?

Ir-rifjut tal-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq (ESMA) li tagħti aċċess pubbliku għal skambji mal-Kummissjoni Ewropea dwar it-tħejjija ta’ “deċiżjonijiet ta’ ekwivalenza” fir-rigward tar-Renju Unit