Gäller ditt klagomål en EU-institution eller ett EU-organ?

Il-mod li bih l-Uffiċċju Ewropew għas-Selezzjoni tal-Persunal (EPSO) ittratta lment dwar proċedura ta’ selezzjoni tal-persunal fil-qasam tar-regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit tal-Unjoni Ewropea