Gäller ditt klagomål en EU-institution eller ett EU-organ?

Il-mod li bih is-settur taċ-ċeramika ġie vvalutat fil-kuntest tar-rieżami mill-Kummissjoni Ewropea tal-“Linji Gwidi dwar l-Għajnuna mill-Istat” għall-Iskema tal-UE għall-Iskambju ta’ Kwoti tal-Emissjonijiet