Gäller ditt klagomål en EU-institution eller ett EU-organ?

Tħassib dwar il-Bank Ewropew tal-Investiment li għandu data personali sensittiva dwar l-applikanti għal impjieg qabel l-intervisti tax-xogħol