Gäller ditt klagomål en EU-institution eller ett EU-organ?

Ir-rifjut tal-Kummissjoni li tagħti aċċess pubbliku sħiħ għal dokumenti relatati ma’ kunflitt ta’ interess potenzjali fir-Repubblika Ċeka