Gäller ditt klagomål en EU-institution eller ett EU-organ?

Kā Eiropas Komisija izskatīja pieprasījumu par publisku piekļuvi dokumentiem saistībā ar sūdzībām par neliela attāluma lidojumu aizliegumu Francijā