Gäller ditt klagomål en EU-institution eller ett EU-organ?

Kā Eiropas Komisija izskatīja pieprasījumu par publisku piekļuvi dokumentam, kas saistīts ar tās tiesību akta priekšlikumu par mākslīgo intelektu