Gäller ditt klagomål en EU-institution eller ett EU-organ?

Kā Eiropas Komisija izskatīja pieprasījumu publiskai piekļuvei dokumentiem saistībā ar ES vides stratēģiju un tiesību aktiem