Gäller ditt klagomål en EU-institution eller ett EU-organ?

Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes (EVTI) atteikums piešķirt piekļuvi informācijas apmaiņai ar Eiropas Komisiju par “lēmumu par līdzvērtību” sagatavošanu attiecībā uz Apvienoto Karalisti