Gäller ditt klagomål en EU-institution eller ett EU-organ?

Eiropas Komisijas nespēja izvērtēt komentārus par tās nodomu izbeigt sūdzību par ES finansētiem projektiem piekrastes zonas rehabilitācijai Dienvidspānijā (CHAP(2022)1168)