Gäller ditt klagomål en EU-institution eller ett EU-organ?

Kā Eiropas Savienības Aģentūra tiesu iestāžu sadarbībai krimināllietās (Eurojust) veica atlases procedūru jurista amatam