Gäller ditt klagomål en EU-institution eller ett EU-organ?

Par to, kā Eiropas Komisija izskata pieprasījumu publicēt noteiktus dokumentus, kas saistīti ar Eiropas integrācijas procesu