Gäller ditt klagomål en EU-institution eller ett EU-organ?

Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūras (Frontex) atteikums nodrošināt publisku piekļuvi dokumentiem, kas attiecas uz meklēšanas un glābšanas operāciju