Gäller ditt klagomål en EU-institution eller ett EU-organ?

Eiropas Komisijas nespēja apstiprināt to, ka ir saņemta sūdzība par pārkāpumu, kas iesniegta pret Spāniju, par terminētu darba līgumu ļaunprātīgu izmantošanu Spānijas valsts sektorā