Gäller ditt klagomål en EU-institution eller ett EU-organ?

Komisija un atbildes nesniegšana uz vēstuli, kurā apstrīdēts priekšlikuma novērtējums, kas veikts saistībā ar uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus inovatīvām idejām par radikāli jaunām tehnoloģijām