Gäller ditt klagomål en EU-institution eller ett EU-organ?

Kaip Europos Komisija nagrinėjo prašymą leisti visuomenei susipažinti su dokumentu, susijusiu su jos pasiūlymu dėl teisėkūros procedūra priimamo akto dėl dirbtinio intelekto