Gäller ditt klagomål en EU-institution eller ett EU-organ?

Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos (ESMA) atsisakymas leisti visuomenei susipažinti su informacija, kuria ji keitėsi su Europos Komisija dėl sprendimų dėl lygiavertiškumo rengimo Jungtinės Karalystės atžvilgiu