Gäller ditt klagomål en EU-institution eller ett EU-organ?

Europos Komisija neįvertino pastabų dėl jos ketinimo baigti nagrinėti skundą dėl ES finansuojamų Pietų Ispanijos pakrančių zonos atkūrimo projektų (CHAP(2022)1168)