Gäller ditt klagomål en EU-institution eller ett EU-organ?

Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros (Frontex) atsisakymas leisti visuomenei susipažinti su dokumentais dėl paieškos ir gelbėjimo operacijos