Gäller ditt klagomål en EU-institution eller ett EU-organ?

Europos Komisija nepatvirtino gavusi skundą dėl pažeidimo prieš Ispaniją dėl piktnaudžiavimo terminuotomis darbo sutartimis Ispanijos viešajame sektoriuje