Gäller ditt klagomål en EU-institution eller ett EU-organ?

Komisija ir neatsakymas į laišką, kuriame ginčijamas pasiūlymo, pateikto pagal kvietimą teikti pasiūlymus dėl naujų idėjų, susijusių su radikaliomis technologijomis, vertinimas