Gäller ditt klagomål en EU-institution eller ett EU-organ?

Europos Komisijos sprendimas į ankstyvojo nustatymo ir draudimo dalyvauti procedūroje sistemą (EDES) įtraukti skundo pateikėją