Gäller ditt klagomål en EU-institution eller ett EU-organ?

Egy jogi tisztviselői álláshelyre vonatkozó kiválasztási eljárás Eurojust (Európai Unió Büntetőjogi Együttműködési Ügynöksége) általi lefolytatásának módja